ATTENTION: Application Now Open.

Artist in Residency

art materials in atelier

Atelier

studio atelier austmarka

Activities in studio

Studio for writers, artists and academia

Studio residency: calling artist writers academics and journalists

The institution of Atelier Austmarka offers studio residencies in the scenic village of Austmarka, Finnskogen, in Southeast Norway. This remote space offers a peaceful environment surrounded by lush nature, wildlife, forestland and lakes. We welcome worldwide creatives practicing in a variety of disciplines the opportunity to carry out a creative research or art project.

You can have a small show for public display.

Atelier Austmarka is first of all a retreat for artists. You can have a small show for public display, present, and have an exhibition of your work if you need to work for your cv.

Read more here

It is not a space for large promotion, strategic networking, or facing a public audience. It is a space for reflection and rest in order to make possibility’s for something new. But still we now have a public space for your work.

Application Requirements

For artist and other

Please follow this link below to learn more on residencies with Atelier Austmarka. Requirements for the application process and your participation are in the page as follows.

Read more on our  F.A.Q. page

Follow us on Instagram  and Facebook

Austmarka – in the midle of nowhere and its a good place for artist, writers, jornalist, photographer and other

Velkommen til dette nettstedet.

Vi håper du finner den informasjon du trenger. Det meste av nettstedet er på engelsk, men en del av de underliggende sidene vil være på norsk. Bildene forteller sin historie uavhengig av språk. Vårt hoved mål er å stimulere til aktivitet for det lekende menneske. Vi gir kunstnere fra hele verden arbeidsopphold for utøvelse av eget arbeid.

Følg linken og les litt mer om oss.  Siden er på norsk.

Vi er representert på globale platformer som Resartis og Transartist

Du finner Atelier Austmarka med egen side på facebook

Instagram har Atelier Austmarka også en side. #-tagg oss gjerne

Austmarka – midt i verden. Verd er besøk.

can we contact you?

we need your email adress: