Start Skogfinsk kulturar anno 2017

Vi mottok beskjed om støtte på et tidspungt da vi ville kunne få synliggjort oss i Kongsvinger by og lage blest om vår eksistens, samt invitere til aktivitet. Vi utnyttet denne sjansen til å lage en temporsrly instalasjon. Vi fikk trykket opp 2000 flyers med invitasjon til vår åpne dag i september.

Den 20 juli fikk Atelier Austmarka massiv oppmerksomhet i forbindels med Kongsvingers by sitt sommerarangemang. Vi fikk distribuert våre invitasjoner og synliggjort vår tilstedeværelse. Vi fikk pratet om vårt skogfinske prosjekt anno 2017 og invitert til aktiviteter hos oss i Austmarka.

Atelier Austmarka lager og viser en installasjon over temaet

«liv og død -krig og fred og sånn»

Bare noen få dager før arrangementet 20 juli fikk vi vite om at vårt prosjekt “skogfinsk innvandring anno 2017” ville bli støttet med midler fra komunal og moderniseringsdepertementet. I sammarbeid med kommunens leder for kultur og oppvekst, Stig Fonås, så fikk Atelier Austmarka en svært synlig og gunstig plass mitt i folkehavet på sommerens storfeiringsdag.  Målet vårt ved tilstedeværelse var å synliggjøre oss selv og invitere til høstens aktiviteter.

departemental støttespiller for Atelier Austmarka

Temporary art kan ha som mål og vekke nysgjerrighet, lage debatt innlegg, bli forstått, eller være helt ubegripelig.

En spontan installasjon utvikles gjennom planlegging og omtanke for presentasjonen. Vi håper skulpturen vil se «helt tilfeldig ut» men vi vil gjerne her gi noen av odene som arbeidet fremskaffer på atelieret.  I skrivende stund (som er 18 juli) er dette testpunkter:

Den kreative hjernen jobber avkoblet fra verbalforklaringer, den jobber i 3 dimensjonalt rom og med følelser.

Faktisk erkjennelse: Installasjonens plassering skal være på asfalt i bymiljø – Den skal ligge i et område med mye folk og skal ikke snubles i – Den må syns så den ikke skaper farlige situasjoner. Den må være liten nok til å harmonere en simpel liten stand. Den bør vekke nysgjerrighet

Vi vil vise kontrast, natur, nedbryting, håp, lek og muligheter.

I skrivende stund (som er 18 juli) er dette tekstpunkter:

 • Et lite bord og to stoler
  • Velkommen sitt ned og være en del av installasjonen
  • Fra en sitteplass en samtale mellom to kan kreativitet og muligheter strømme
 • Time på time har kuler av fersk bjørk blitt håndhugd og uthulet og vært igjennom tid i åpent bål og blitt forkullet, så her de blitt kostet og løs aske er forsøkt fjernet og de er nå ferdige i sin form.
  • Assosiasjon til å brenne ned for å så – Skogfinners forvalting av natur
  • Assosiasjon Atelier Austmarka er konsekvens av total bygningsbrann.
 • Speil
  • Det er alltid muligheter om man sanser det som overrasker, et glimt himmel i en haug på asfalten…
  • Ingen kan fange hele sannheter og oftest synes livets muligheter i glimt der ting og liv ligger i akse.
  • Selv om det ligger gjemt og delvis skjult og kun som en refleksjon så er arv eksisterende – også skogfinsk kultur arv.
  • Det du observerer i et speil, kan jeg aldri se nøyaktig likt. Men vi kan være enig om at noe reflekteres
 • Sirkelrunde Speil
  • Norges eldre nasjonalfølelse kombinert med kristendommens fremferd ønsket å knuse (blant annet) skogfinsk kultur, og i mange år syntes de å ha lykkes. Sirkelen viser alle tings start og slutt. – og hvor er det på i en sirkel
  • I det jordbunnede og trauste ligger mystikkens arv og glimter og minner oss på å se sirkelen
 • Orange Farget papir
  • Så hverdagslig som kontrast til asfalt – en innramming av installasjonen så den ikke flyter ut – synlig så den kan hende ikke blir tråkket på
  • Farer av elementet ild (vann i himmelspeil – luft i det tredimensjonale rommet rundt – jord i materialvalg ) senter her og nå
  • Orange og rødt energisk energigivende plattform for skaperkraft
 • Ull
  • Naturmateriale og enkelt nokk tilgjengelig.
  • Effekt av natur, varme og strukturer
  • Kjærlighet til dyr – hvorfor søke vekk fra by og inn i skog
 • Terninger
  • Livets spill
  • Muligheter for gevinster – mulighet for tap
 • Røde Orange og gule baller,
  • barnas lek, det rene sinnet.
  • Plastikk – det er ikke alt som er nedbrytbart. Det gir skade selv når en har som motivasjon å lage noe rent – men alt tenger kontrast
 • Fjær og fjærboaer
  • Det var denne fuglen Phønix da…som gjenoppstår fra asken og er relevant bilde i hjertet for oppbyggingen av Atelier Austmarka