Prosjektside …

(Ctrl + r) siden er under oppbygging

4 kraftfulle kvins, fra 4 land samlet seg og hadde 5 døgns møte i Atelier Austmarka. Grønsland, Latvia, Danmark og Norge. Dette lot seg muliggjøre med økonomisk støtte fra to aktører.

NAPA de grønlandske kulturaktørers bro ut til Norden. Derfor betyder NAPA (Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat): bindeleddet for kultur i de nordiske land.

Kongsvinger kommune, Frie kulturmidler

Takk til begge – Det er prosjekter og samhandling på gang og det vil bli synliggjort når tide er moden for det