Takk til alle som yter bidrag og gjør Atelier Austmaka mulig

uten støttespillere, gaver og sponsorer ville ikke vi eksistert

2018 støtte til gjennomføring av Skogfinsk prosjekt

2018 økonomisk prosjektstøtte

I 2017 takker vi for å få anerkjennelse av vårt prosjekt “Storfe for fred” / “Cattle for Peace”. Vi fikk noen få noen få kroner. Vi er stolte over å ha dem som støttespillere.  Fylket valgte å gi litt til mange med argument i at de uansett har for lite midler til å støtte alle de gode kulturinnslag som det søkes om.

Det ble et vanskelig år når tilskuddet krever at vi leverer i henhold til søknad og utbetaler i etterkant.  Vi fikk under 20% av hva det budsjettmessing er søkt for. Dette er ikke uvanlig innen kultursektor. Vi er mange gode prosjekter som skal støttes fra samme pott. Det blir dog noe vondt og vanskelig i det. Noe verre enn total avvising, for her mottar man et beløp som samtidig sier at vårt budsjett, våre utregninger og vår tid ikke er verd noe – at vi får smuler om vi jobber gratis, eller leverer ned skalerte prosjekt. Og vi har gjort begge dele i år.

I 2016 mottok vi midler fra fylkeskommunen og kommunen for å kunne produsere en fremtidsrettet driftsplan slik at våre ressurser i fremtiden kan være mer målrettet.

I 2015 mottok vi midler for å realisere Kul Tur Ute, et kunst prosjekt i skogen knyttet opp mot friluftslivets år 2015

2018 støtte til gjennomføring av Skogfinsk prosjekt

Kongsvinger kommune

Støttespillere gjennom mange år

2018: Støtte til fra frie kulturmidler til det intetkommunale  kunstprosjektet “Storfe for fred”

2017: støtte knyttet til Skogfinsk kulturarv

2016: Kommunen sammen med fylkeskommunen har bidradd med midler til utvikling av driftsplan.

2015: Vi fikk støtte fra frie kulturmidler til arbeid med Kult Tur Ute.

2014: Atelier Austmarka fikk økonomisk bidrag fra næringsfondet til anskaffelse av optisk internett løsning som gir oss en konkurransedyktig ekstremt god 20/20 linje. Den har oppgraderingsmulighet ved arrangementer til 200/200 så Atelier Austmarka er rustet for LAN eller internettkonferanser mm.

departemental støttespiller for Atelier Austmarka

2017 og 2018 mottok vi støtte for fremme skogfinsk kulturarv i nåtid. Resultat av prosjektets skal avdukes ved påsketid 2018

Austmarka sanitetskvinner støttespillere 2017

2017 Austmarka Sanitetsforeningen økonomisk støtte. Vi takker hjertlig for annerkjennese av vår eksistens i bygda.

I 2016 mottok vi gavemidler fra Sparebanken Hedmark. Det muliggjør anskaffelse av verktøy og materiell for gjennomføring av akvarell kurs.

fagel sarepta as

Det er med takknemlighet vi mottar en årlig kreditnota. Foreningen drifte med underskudd foreløpig med solid underskudd og er avhengig av denne rausheten. En pålitelig støttespiller så lenge det er mulig.