Kronen vender hjem

En drøm om hjemkomst

Ideens navn

“Kronen vender hjem”

Et kunst-utrykk bygget på et element fra Skogfinsk kulturarv med moderne matrialer. Vi ønsket en fortsettelse av et utrykk fra storsatingen i 2015, et prosjekt med støttet av Fylkeskommunen. “Sofias krone” var en av 15 bidrag i Kul Tur Ute med katalog nummer 15-08. Vi ønsket å engasjere samme kunsthåndtverker for å prege plassen med nye ideer for en lengre perjode.

Flettverk ved Ellen Mette Nielsen, håndverker og kunsthåndverker Kongsvinger

Med midlene vi hadde til rådighet kom vi ikke i havn med denne ideen i år .

Vi håper dette kan bli realisert senere.