Åpen Hånd Skogfinsk kulturav

Beskyttelse av husene til folk, avling og buskap

Ideens opphav

Atelier Austmarka har visjon om å øke lek og glede, vi likte symbolet i en åpen hånd. Vi trenger mange åpne hender. Vi ønsker å ha skogen som galleri og visningsarena, vi ønsker å styrke de eksisterende røtter og vi ønsker å gi beskyttelse til oss selv, til bygda, byen, landet og alle som vil med. Håndflaten er et beskyttelsestegn som ble gitt, og mottaker var ikke alltid klar over at beskyttelsen var risset inn.

Symboler

Under arbeid med symbolet av den nedrissede håndflaten finner vi en annen betydelse. Omrisset av hånden blir betraktet som en tom hånd og den tomme håndflaten skulle minne gjester på å ikke stjele, eller ta noe med seg fra et hus, eller bygg som ikke tilkom dem. her er link til nettstedet som forteller om dette.  Kan hende var det er varsel til de reisende, som kom på besøk, til små tufter og tun.

At vi under fordypning i symbolikken kommer over at hånden skulle oppfordre til ikke å stjele er ny for oss. Vi ser da et eksempel på mystikk og symbolikk som endrer innhold. Og det mest kjente i så måte er kanskje hakekorset. Et symbol brukt fra norrøn tid – så i kristen tid og ødelagt for all fremtid gjennom Hitler.

Skogfinsk kulturarv anno 2017 og 2018

Utviklingen av ideen om å synliggjøre skogfinsk kultur måtte la seg realisere på et stramt budsjett, og så vokse med eventuelle tilleggsbevilgninger hvis vi klarte å få flere med på laget.

Ideens navn

«Åpen Hånd» Det er et ønske at vi kan møte hverandre med åpne hender, ønske hverandre det beste og hjelpe hverandre, gi hverandre beskyttelse, healing og hvile. I gammel tid kunne en frende risse tegnet inn i tre. Nå monterer vi det ved et knutepunkt av stier, men det vil også bli laget noen små….

Materialvalget

Kanskje så enkelt som plexi-glass og maling….. Innenfor budsjett ble ikke dette mulig med de pigmenter vi har fått importert. Materialet for “Åpen Hånd” kan nå bli stål eller glass. vi er på fabrikkmøter og diskuterer muligheter. Avdukingen har en tidsramme så dette er veldig spennende

Skogfinner

Skogfinnen hadde mystikk og egen kultur med til Norge. Den dominerende kristnes makt klarte å knuse mye av denne arven, tilbake er bare fragmenter. Kirken sto så sterkt og spredde mye frykt, begrenset handlefrihet, skatteinnkreving straff og et liv i helvete for hedensk oppførsel har klart å knuse helheten i den Skogfinske kulturen. Viten, tradisjon og kunnskap kirken ikke kunne godkjenne var kjetteri og farlig – vi finner nå igjen fragmenter, og vi tolker dem kan hende feil. Derfor er det mye vi ikke vet, men vi finner gjenklang i mange kulturer og verdensfolk.

Med utgangspunkt i den skraverte håndflate som kunne finnes på stolper og vegger, ønsker vi å arbeide med mystikken og videreføre dette til et utrykk anno 2017.

Vi ønsker å avholde en workshop før nyttår. Denne siden vil oppdateres mens prosjektet vokser.

her er en side som viser et av resultatene

innrisset hånd på Atelier Austmarka i Finnskogen