storfe inntar biblioteket

Bibliotekets kunstutstilling av kyr vinteren 2019 ble møtt med glede og vi i Atelier Austmarka ble kontaktet av bibliotekets gjester med spørsmål om prosjektet. Det var eg vellykket valg av vinterfjøs

Prosjektet “storfe for fred” har mottatt støtte fra Hedmarks fylkeskommune,

Atelier Austmarka sammarbeid med fylket om prosjekter