Ringer i Tre del 1

Det startet med forventning, men dette er atelier Austmarkas første prosjekt som ikke blir forsøkt gjennomført. Vi fikk ikke på plass finansiering og måtte fokusere på det som lot seg gjennomføre. Vi hadde investert ganske mye tid og resurser inn i dette over måneder, med tørking, uttesting og planlegging.

Kanhende kan det vekkes til liv og fullføres et annet år…….