ringer i tre del 2

Del 2 av prosjektet som ikke lot seg gjennomføre i år. Med filosofiske betraktninger om årringer i treverk og viktige hendelser, samt viktige kvinner i våre kvinneliv påbegynte vi et konseptuelt kunst prosjekt…. Prosjektet hadde litt støtte av Hedmarks Fylkeskommune, men fikk ikke kommunal støtte og lot seg ikke gjennomføre (…..i år). Fabel Sarepta AS som støtter oss økonomisk har som betingelse at prosjekter de støtter får kommunale midler, uten det frigis ikke gaven. Vi ønsker allikevel og arkivere dette prosjektet i vår pottefolio da det var mye arbeidstid og engasjement, gode samtaler om kvinner i historisk perspektiv og nå tid. Samt hendelser som gav ettertanke i forbindelse med dette prosjektet uforløste muligheter.

Vi er overbevist om at det bringes videre under et annet prosjekt navn fårhåpentligvis allerede i 2020…