utstilling av QR på tur

Å hive seg rundt.

I år har «storfe for fred» et lokalt prosjektnavn: «QR på tur» kunstneren Anne Jarulf og Atelier Austmarka samarbeider om å få det beste ut av ideen og Anne Jarulf har lagd et fantastisk prosjekt gjennom sommeren til stor glede for Engerdals barn og ungdommer. Les mer på Anne Jarulf sitt nettsted

Vårt prosjekt der Anne Jarulf er årets prosjektleder og idemaker har mottatt økonomiske støtte av Innlandet fylkeskommune, Gjensidige stiftelsen, Annelandet AS og Fabel Sarepta AS.

I mai måned fikk vi vite at NRK ville sende en bil gjennom landet og Austmarka var en av de steder som skulle passeres og filmes. Vi bestemte så at vi måtte forsøke å få vist og helst fortalt om vårt prosjekt på riksdekkende tv kanal. Kyra måtte derfor demonteres fra sine plasser i Engerdal og monteres opp på et egnet sted i Austmarka, for så å returnere til Engerdal og monteres opp igjen der. En enkel liten hendelse som medfører mye logistikk for det medførte endringer av planlagte workshops og igangsetting av nye hendelser med kort varsel. Vi fikk det (selvfølgelig) til

Prosjektet for gjennomføring i Austmarka er pr nå finansiert av at ingen har hevet lønn, men utlegg og direkte kostnader er tatt fra Innlandets fylkeskommune via «Residencestøtte» og fra Fabel Sarepta AS, Annelandet AS. Vi håper kommunen også vil bidra til dokumenterte kostnader.