Uro

Av: Ellen Mette Nielsen – Flettverk

Uro

– en hyllest til svedjerugen og halmsløyden

URO, er en installasjon inspirert av gamle halmgjenstander og det tradisjonelle svedjebruket
på Finnskogen, som frembragte matkornet og det vakre gyldne materialet til halmsløyd og
håndverk.

Halmen har vært brukt til en rekke gjenstander, praktiske og mer symbolske. De gamle
takkronene – uroene – ble gjerne laget av halm, hengt opp over bordet til fest og over
småbarns senger. De skulle henges opp i en tråd, ett lyst heste-hale-hår eller ett kvinnehår.
Tynt skulle det være så den lett kunne røre
seg ved den minste bevegelse i luften, og
på denne måten holde alt vondt borte.

Uroene ble laget i forskjellige geometriske
former. De ble satt sammen på ett
mangfold av måter, noen små og enkle,
andre større og intrikate. Stor eller liten,
alle halm-kronene har vært med på å
forgylle både til hverdag og fest.

URO er en fargeglad og leken forstørrelse,
inspirert av de tradisjonelle halm-kronene
som har vært laget og brukt på Finnskogen
og andre steder i Norge.