Atelier bygges i Austmarka i Kongsvinger kommune

Det arbeides jevnt og trutt og her kommer bilder etterhvert som arbeidet skrider fremover.