Se og bli sett

synlig i mørket

Lek og workshoos

I samarbeid med kunster Anne Kristin Hagesæter formes workshop over temaet symboler og mystikk. Vi vil nærme oss tema gjennom tre forskjellige vinkler. Religiøs symbolikk, Skogfinsk symbolikk og nåtidens bruk av symboler som «like-hånd» og smilefjes.

Vi håper på å finne bidragsytere for en fin gjennomføring. Nå i september skrives og sendes søknader for dette.

besøk Anne Kristin Hagesæters hjemmeside her

departemental støttespiller for Atelier Austmarka

økonomisk bidrag

fagel sarepta as

Praktisk og økonomisk bidrag