Permanent innstalasjon

En synliggjøring av Austmarkas levende skogfinske kulturarv

bilder i prosessen klikk her og her

Presentasjon

Juli 2017 mottok Atelier Austmarka endelig et positivt svar på en av mange søknader. Da kunne vi videreføre et element fra “kul tur ute” prosjekt (2015).

Deler av prosjektet er synliggjøring av Austmarkas mangfold og aktiviteter som øker bolyst og samhandling.

Prosjektet har fokus på skogfinsk historie og skogfinner som en nasjonale minoritet i Norge. Dette er et fremtredende tema i prosjektet. Vi vil lage en permanent installasjon bygget rundt Skogfinsk kulturarv i et språk av 2017 / 2018.

Det positive svaret fra Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement og deres bidrag medfører at vi igangsetter prosjektet uten å ha full finansiering av det.

Denne nettsiden vil vokse med prosjektets fremferd og dokumentere aktiviteter og er en av våre digitale plattformer

Prosjekt varighet

Fra juni 2017 til april 2018 – Så skal prosjektet rapporteres, og disse nettsider vil i løp av høsten 2018 syne aktivitetene. Her finne du aktivitets overikt og skrodle ned til prosjektet: Kul Tur Ute 2017 og 2018

Prosjektets samarbeidspartnere i oppstartsfasen

Austmarka Utvikling og Austmarka histroielag om synliggjøring av bygda og bygdas historie og levende kultur. Kunstner og leder av workshop Anne Kristin Hagesæter. Veiledning i prosjektledelse og synliggjøring Kveldsskiftet  Tom Owe Mikalsen, prosjektets regnskapsfører

Gitte (Astrid) Svensen, kunster, drifter og leder av Atelier Austmarka, Prosjketets ansvarsperson og koordinator.

Prosjekt finansiering

Vi synliggjør bidragsytere i høyre kolonne. og takker RK elektro og Norske Backer for bidrag til gjennomføring

After the exhibition, and when our agreement is completed, we can give you a documentation letter as proof of your stay. You will also be granted a page for presentation of your work on our webpage.

produksjon av stålstativ

Elektrisk materiell og montering

departemental støttespiller for Atelier Austmarka

økonomisk støtte

Kongsvinger kommune

økonomisk støtte

Austmarka sanitetskvinner støttespillere 2017

økonomisk støtte

fagel sarepta as

økonomisk støtte