Storfe for fred / cattle for peace

internasjonale deltakere på kunstprosjekt i Hedmark fylke – kunstmalte kyr. Hyllest til den norske bonde og synliggjøre god dyre-velferd