skogfinsk innvandring anno 2017

oppsumering – åpen dag

På det meste var vi 12 personer i huset. Det ble stekt vafler i flere runder og Age Sørbråten fra Austmarka Historielag kom og gav, for noen, helt ny viten. Det var aktivteter i hele bygda spredt på brannstasjonen, bygdetunet og her på atelieret.